esxi

00

شهریور'۹۶

آموزش سطح دسترسی دادن Permission به ماشین مجازی در Esxi

زمانی که ESXI  را نصب  می کنید و چندین ماشین مجازی در داخل آن اضافه می کنید، و حالا قصد …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۶

Syslog در VMware ESXi بخش پایانی

در قسمت دوم مقاله نحوه تنظیم Syslog و دسترسی به Option  هایی که در مقاله قبل توضیح داده شد ،  …

بیشتر بخوانید

00

شهریور'۹۶

Syslog در VMware ESXi بخش آول

در مقاله “SysLog چیست؟” ، درباره موارد استفاده از SysLog و مفاهیم کلی آن صحبت شد. تنظیمات استفاده از SysLog …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو