کارافرین

00

شهریور'۹۶

این پنج فیلم برای ایده های کارآفرینی ببینید

با نگاهی به زندگی افراد کارآفرین موفق در میابیم که برای ایده گرفتن راه های متفاوتی وجود دارد . بعضی …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو