پسته

00

آبان'۹۶

تلاش پژوهشگران برای درمان سندرم ترک مورفین به وسیله ساخت دارو از مشتقات پسته

در یک مقاله علمی منتشر شده در “همایش ملی رهیافت های علمی طلای سبز ، پسته”، پژوهشگران انیستیتوی آموزش و …

مشاهده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو