ماشین مجازی

00

شهریور'۹۶

ساخت ماشین مجازی در VMware Workstation

مرحله ۱ در این پنجره بر روی گزینه Custom  کلیک کنید، فرق گزینه ی Typical با Custom در این می …

مشاهده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو