ساز ایرانی

00

بهمن'۹۸

معرفی و تاریخچه ساز تار

ساز تار احتمالا صدای طنین انداز این الت موسیقیایی برای شما جذابیت های خاصی داشته باشد. کمتر کسی را میتوان …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو