00

مرداد'۹۶

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی- بخش اول

احداث سدهای خاکی با هسته آسفالتی به سبب روش اجرای نسبتا ساده و ویژگیهای خاص آن از سال ۱۹۷۰ به …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی – بخش دوم

۲ – نحوه ای اجرای سد خاکی با هسته بتن آسفالتی تاکنون تعدادی سد خاکی با هسته بتن آسفالتی ساخته …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی – بخش سوم و پایانی

تحلیل اقتصادی : در این مقاله نسبت به شرح انالیز ریالی هر یک از فعالیتهای عمده ی احداث سد با توجه به …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

شناخت زمین لرزه های القایی

زلزله بر اساس علم زلزله شناسی، زمین لرزه ها هنگامی بروز می کنند که تنش های زمین ساختی در طول …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

بررسی و معرفی دیوار JK

مقدمه و معرفی سیستم در JOSEPH KIEFER توسط مهندس ۱۹۸۴ یک تکنولوژی جدید و انقلابی در صنعت ساختما نسازی است …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

بررسی رفتار کمانش پیچشی جانبی تیرهای پالتروژن تحت خمش خالص

یکی از روش های تولید پروفیل های F  FRP  پالتروژن میباشد. پالتروژن فرآیند پیوستهای برای تولید انواع Fiber Reinforced Polymer …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو