• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

ورود

عمران

جدید ترین دوره ها

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی- بخش اول

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

احداث سدهای خاکی با هسته آسفالتی به سبب روش اجرای نسبتا ساده و ویژگیهای خاص آن از سال ۱۹۷۰ به بعد توسعه فراوانی یافته است. استفاده از قیر طبیعی بمنظور آب بندی سازه ها بر اساس کاوشهای باستانی به بیش…

بیشتر بدانید

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی – بخش دوم

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

۲ - نحوه ای اجرای سد خاکی با هسته بتن آسفالتی تاکنون تعدادی سد خاکی با هسته بتن آسفالتی ساخته شده اند . وجود شرایط آب و هوایی نامساعد در تعداد زیادی از فصول سال و عدم وجود منابع قرضه…

بیشتر بدانید

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی – بخش سوم و پایانی

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تحلیل اقتصادی : در این مقاله نسبت به شرح انالیز ریالی هر یک از فعالیتهای عمده ی احداث سد با توجه به مبانی فهرست بهایی پرداخته و در ادامه با توجه به قیاس حجمی مصالح و فعالیتهای هر یک از این دو…

بیشتر بدانید

شناخت زمین لرزه های القایی

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

زلزله بر اساس علم زلزله شناسی، زمین لرزه ها هنگامی بروز می کنند که تنش های زمین ساختی در طول یک گسل انباشته شوند تا به یک نقطه بحرانی برسند، و ناگهان تنش ها تخلیه می شوند. زلزله های مصنوعی…

بیشتر بدانید

بررسی و معرفی دیوار JK

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

مقدمه و معرفی سیستم در JOSEPH KIEFER توسط مهندس ۱۹۸۴ یک تکنولوژی جدید و انقلابی در صنعت ساختما نسازی است که در سال JKسیستم • کشور فرانسه متولد شد و بعدها با مطالعاتی که روی این سیستم انجام شد تکمیل…

بیشتر بدانید

بررسی رفتار کمانش پیچشی جانبی تیرهای پالتروژن تحت خمش خالص

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

یکی از روش های تولید پروفیل های F  FRP  پالتروژن میباشد. پالتروژن فرآیند پیوستهای برای تولید انواع Fiber Reinforced Polymer پروفیلهای کامپوزیتی است. در این فرآیند، الیاف تقویت کننده را از یک حمام عبور میدهند تا به رزین آغشته شود.…

بیشتر بدانید