صدا و موسیقی

00

بهمن'۹۸

معرفی نام انواع سازهای موسیقی

ساز در یک جمله به وسایل و ابزاری که برای نواختن موسیقی انجام می شود گفته می شود. حال اگر …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

معرفی کلی و تاریخچه ساز بادی نی

ساز نی در سازهای بادی صدا یا در اثر برخورد ستونی از هوا به لبه تیز تیغه ای تولید می …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

معرفی تاریخچه سازهای کوبه ای

ساز کوبه ای – در این مطلب نگاهی به سازهای کوبه ای داریم. گرچه روز به روز این نوع سازهای …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

معرفی و تاریخچه ساز تار

ساز تار احتمالا صدای طنین انداز این الت موسیقیایی برای شما جذابیت های خاصی داشته باشد. کمتر کسی را میتوان …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

معرفی و تاریخچه ساز دف

حوزه جغرافیایی اصلی کاربرد دف، ناحیه کردستان است، ولیکن امروزه در بسیاری از مناطق دیگر ایران به کار می‌رود. در …

مشاهده

00

شهریور'۹۶

معرفی کلی گیتار الکتریک

گیتار الکتریک نوعی گیتار است که صدای آن به‌وسیله تقویت‌کننده‌ای الکتریکی تشدید و یا تغییر می‌یابد. استفاده این ساز در …

مشاهده

00

شهریور'۹۶

نتایج و تحقیقات موسیقی بر روی گیاهان

نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که موسیقی بر پدیده‌های متفاوت جوانه زدن، رشد، نمو و تکوین گیاهان و پدیده‌های فیزیولوژیک …

مشاهده

00

شهریور'۹۶

معرفی و تاریخچه سینتی سایزر

عکس رویرو اولین سینتی سایزر(synthesizer) تاریخ است. لوئیس سیدنی با این ماشین عجیب خود موفق شد، صداهای ادوات مختلف موسیقی …

مشاهده

00

شهریور'۹۶

معرفی و تاریخچه ساز کمانچه

اینگونه تعریف شده که کمانچه از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع تکامل یافته رباب، کاسه گرد و …

مشاهده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو