00

فروردین'۹۷

هر آنچه که باید درباره مدیریت ارتباط با مشتری CRM بدانید

آیا تا کنون نام مدیریت ارتباط با مشتری و یا کلمه اختصاری CRM را شنیده اید؟ شاید هم از این سیستم …

مشاهده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو