شبکه اجتماعی

00

مرداد'۹۶

از تامین امنیت اطلاعات ارسالی تلگرام به CDN ها بیشتر بدانید.

در این مقاله کوتاه خواهیم دید که تلگرام چطور از CDN ها استفاده می کند. همچنین علت اینکه شرکت تلگرام ادعا می …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو