آموزش استفاده از نرم افزار adobe connect

00

اسفند'۹۸

ویدیو – آموزش و نحوه ورود به وبینار از طریق نرم افزار آدوب کانکت با کامپیوتر و لب تاپ

در این ویدیو آموزشی شما میتوانید نحوه ورود به وبینار از طریق نرم افزار آدوب کانکت با کامپیوتر و لب …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو