سرفصل ها

قسمت اول – پیشگفتار 00:01:00
قسمت دوم – Home Tab 00:22:00
قسمت سوم – Home Tab 00:16:00
قسمت چهارم – Home Tab 00:15:00
قسمت پنجم – Home Tab 00:19:00
قسمت ششم- Home Tab – Editing Group 00:08:00
قسمت هفتم – Insert Tab 00:18:00
قسمت هشتم – Insert Tab – Chart 00:20:00
قسمت نهم – Page Layout Tab 00:14:00
قسمت دهم – Formulas 00:10:00
قسمت یازدهم – Formulas 00:09:00
قسمت دوازدهم- Formulas 00:17:00
قسمت سیزدهم- Formulas 00:18:00
اکسل قسمت چهاردهم- Formulas – Date & Time 00:15:00
قسمت پانزدهم- Formulas – Logical 00:16:00
قسمت شانزدهم- Formulas – Logical 00:00:00
قسمت هفتدهم- Formulas 00:07:00
قسمت هجدهم- Formulas 00:18:00
قسمت نوزدهم- Formulas 00:20:00
قسمت بیستم- Formulas 00:20:00
قسمت بیست و یکم – Tab Data 00:22:00
قسمت بیست و دوم – Tab Date 00:22:00
قسمت بیست و سوم- Tab Data 00:14:00
قسمت بیست و چهارم- Tab Review 00:17:00
قسمت بیست و پنجم- Macros 00:23:00
قسمت بیست و ششم- جا مانده ها 00:16:00
قسمت بیست و هفتم- جا مانده ها 00:13:00
قسمت بیست و هشتم- جا مانده ها 00:07:00
قسمت بیست و نهم- جا مانده ها و تمرین 00:05:00
اکسل – قسمت سی ام – جا مانده ها و تمرین 00:35:00
قسمت سی و یکم – جا مانده ها و امتحانک 00:19:00
قسمت سی و دوم- امتحان 00:19:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت رایگان ثبت نامامتیاز: 0 از 0 رای

0

1 دیدگاه
0 شرکت کننده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو