محتوا

جلسه اول 00:10:00
جلسه دوم 00:13:00
جلسه سوم 00:15:00
جلسه چهارم 00:14:00
جلسه پنجم 00:18:00
جلسه ششم 00:19:00
جلسه هفتم 00:21:00
جلسه هشتم 00:15:00
جلسه نهم 00:19:00
جلسه دهم 00:13:00
جلسه یازدهم 00:06:00
جلسه دوازدهم 00:18:00
جلسه سیزدهم 00:11:00
جلسه چهاردهم 00:10:00
جلسه پانزدهم 00:11:00
جلسه شانزدهم 00:09:00
جلسه هفدهم 00:24:00
جلسه هجدهم 00:22:00
جلسه نوزدهم 00:22:00
جلسه بیستم 00:15:00
جلسه بیست و یکم 00:08:00
جلسه بیست و دوم 00:12:00
جلسه بیست و سوم 00:19:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها0
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
5نفر ثبت نام کرده اند
  • تصویر پروفایل جواد عوض زاده
  • تصویر پروفایل علی وطنی
  • تصویر پروفایل محمد حسین صادقی
  • تصویر پروفایل مجید چاه مسلمی
  • تصویر پروفایل طاها موسوی

نوشته‌های تازه