• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

ورود

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی – بخش سوم و پایانی

۱۳۹۶-۰۵-۳۱

تحلیل اقتصادی : در این مقاله نسبت به شرح انالیز ریالی هر یک از فعالیتهای عمده ی احداث سد با توجه به مبانی فهرست بهایی پرداخته و در ادامه با توجه به قیاس حجمی مصالح و فعالیتهای هر یک از این دو نوع سد )سد با هسته رسی و سد با هسته بتن آسفالتی(،قیمت واحد طول یک مقطع نمونه سد بدست امده و تحلیل اقتصادی شده است.برای این منظور سد تنگوییه سیرجان مورد بررسی قرار گرفته است.
آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی - بخش سوم و پایانی
نتیجه گیری
طبق انالیز اقتصادی و قیمت واحد اجرای هر یک از فعالیت های عمده ی اجرایی و احجام طراحی شده برای هر یک دو نوع سد با هسته رسی و هسته ی بتن اسفالتی مشخص است که مجموع هزینه ساخت سد با هسته بتن اسفالتی کمتر از سد خاکی با هسته رسی است. در ضمن با در نظر گرفتن مدت زمان اجرایی،سد با هسته بتن اسفالتی به مراتب سرعت پیشرفت فیزیکی بیشتری نسبت به سد با هسته رسی دارد از این رو هزینه های جاری احداث سد به صورت چشمگیری کاهش می یابد.

پایان بخش سوم

گردآورنده : محمد معلمی

۱۳۹۶-۰۵-۳۱
شهریور ۱۳۹۶, ۱

۰ پاسخ در "آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی - بخش سوم و پایانی"

ارسال یک پیغام